Analityk IT Aplikacji Backendowych

Miejsce pracy zdalnie/hybrydowo/Warszawa
Rodzaj zatrudnienia Umowa o Pracę
Opis oferty

Dla naszego klienta poszukujemy Analityka IT (back-andowy, analiza systemów danych).

 

Zakres obowiązków

- zbieranie wymagań , mapowanie wymagań na wymagania techniczne,

- projektowanie baz danych, odczyt i zapis z bazy operacyjnej

- zdefiniowanie jakie usługi w jakim trybie będą się kontaktowały z systemami dziedzinowymi oraz projektowaniu usług

- zdefiniowanie jakie kolejki definiujemy z jakimi topikami , projektowania komunikatów na kolejkach

- projektowanie mapowań / trasformacji danych

- wsparcie w przygotowaniu scenariuszy testowych

ZNAJOMOŚĆ TECHNOLOGII

- bazy danych (Oracle, Postgres, GCP Big Query , GCP Big Table , …)

- narzędzia do transformacji , przesyłania , obróbki danych (pySpark, Spark, Informatica, NiFi, GCP DataPorc, GCP DataFlow)

- narzędzia raportujące i wystawiające dane do innych (raporty off-line ale i wystawianie danych usługami JSON, XML)

- narzędzia kolejkujące dane (kafka, rabbit, MQ)

ZNAJOMOŚĆ FORM DOKUMENTACJI/NARZĘDZI

Diagram ER

- wskazane ogólne info pomiędzy tabelami

- model klas

- diagram klas

Logiczny Model danych  (tabele; klucze; kolumny; relacje)

Fizyczny model danych

Mapowania / Transformacje

- STM Source Target Matrix

Narzędzie do usług :

- diagramy sekwencji

- dodawanie portów na komponentów

- dokumentacja w excel (req/resp) gdzie ważne jest (nazwy pól, wymagalność pól, typy pól pod repozytoria)

Do kolejek

- z modelu procesu (zrzut logiczny jak JSON będzie wyglądał)

Testy i Scenariusze :

- Diagramy przypadków użycia

- Diagramy Activity – diagram zdarzeń / aktywności  (można wygenerować jak definiujesz scenariusze testowe)

- Diagramy związane z zarządzaniami wymaganiami i tracować na przypadki użycia

- Tworzenie Use-Case

- Tworzenie maszyn stanu

- traceability diagram

- Ability Matryce  (tablica do śledzenia rozwiązań)
Data ostatniej modyfikacji wtorek, 24 stycznia 2023