Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem

Miejsce pracy Warszawa
Województwo Warszawa (mazowieckie)
Zakres obowiązków
 • zarządzanie obszarem kadr i płac, w tym nadzór nad przygotowaniem i weryfikacją listy płac, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz przepisami BHP
 • zapewnienie zgodności z przepisami prawa wszystkich czynności dotyczących pracowników od rozpoczęcia do ustania zatrudnienia
 • kształtowanie i nadzorowanie procesów rekrutacji na potrzeby Spółki
 • zarządzanie komunikacją wewnętrzną
 • kształtowanie zarządzanie obszarem szkoleń i działań rozwojowych
 • tworzenie i realizacja budżetu kosztów osobowych i rzeczowych związanych z pracownikami.
 • wspieranie kadry kierowniczej w obszarze spraw pracowniczych, prawa pracy oraz działań rozwojowych, a także procesie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i współpracy
 • rozwijanie systemów motywacyjnych i zarządzanie benefitami pracowniczymi
 • prowadzenie i rozwój procesu ocen i diagnozy kompetencji
 • budowanie zaangażowania pracowników i prowadzenie badań / diagnozy zaangażowania i efektywności współpracy
 • budowa marki pracodawcy oraz wizerunku pracodawcy
Poszukiwane kompetencje
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku menedżera w obszarze HR z odpowiedzialnością za: zarządzanie strategiczne, rekrutację, komunikację, kadry i płace, budżet, współpracę z zarządem
 • znajomość podstawowych wskaźników pomiaru efektywności, ryzyka oraz struktury budżetu kosztów osobowych i rzeczowych związanych z pracownikami
 • praktyczna umiejętność planowania budżetu kosztów osobowych oraz rzeczowych związanych z pracownikami
 • praktyczna wiedza i doświadczenie z zakresu samodzielnej realizacji projektów HR w zakresie budowania zaangażowania, poprawy efektywności współpracy, działalności socjalnej oraz odpowiedzialności społecznej pracodawcy
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • dobra znajomość procesów kadrowo – płacowych, w tym tworzenia dokumentacji pracowniczej oraz składników list płac
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia wątków HR w procesach fuzji i przejęć, w tym znajomość przepisów prawa, doświadczenie w zakresie komunikacji korporacyjnej oraz benefitów pracowniczych
 • podstawowa znajomość metodyk zarządzania projektami, w szczególności AgilePM
 • kompetencje i doświadczenie w zakresie mediacji i rozwiązywania sporów
 • ekspercka wiedza i praktyczna znajomość technik rekrutacyjnych, w tym w szczególności wywiadu kompetencyjnego
 • doświadczenie / wiedza z zakresu wyceny stanowisk oraz projektowania polityki wynagrodzeń w Spółce
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, empatia i zaangażowanie, a także gotowość do pracy pod presją czasu oraz adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia
Oferujemy
 • umowę o pracę
 • profesjonalny system szkoleń
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny ( MultiSport, prywatna opieka medyczna), Pracowniczy Program Emerytalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Data ostatniej modyfikacji wtorek, 16 kwietnia 2019