Ekspert ds. Utrzymania Systemów IT

Miejsce pracy Warszawa
Rodzaj zatrudnienia UoP
Opis oferty Do Zespołu Utrzymania Systemów w PKO Finat szukamy osoby na stanowisko Ekspert ds. Utrzymania Systemów IT 
Zakres obowiązków
 • Odpowiedzialność za ciągłość działania i utrzymanie serwerów, aplikacji/relacyjnych baz danych. Konfiguracja i i utrzymywanie rozwiązań HA/DR
 • Monitorowanie wydajności serwerów
 • Projektowanie i rozwój proaktywnych narzędzi monitorowania poziomu funkcjonowania serwerów
 • Reagowaniem na incydenty
 • Współudział w tworzeniu standardów utrzymania systemów informatycznych
 • Zapewnianie zdolności departamentu IT do planowania, pomiaru i dotrzymywania uzgodnionych poziomów jakości usług IT oraz ciągłego doskonalenia
 • Odpowiedzialność za wsparcie w prawidłowym funkcjonowaniu rozwiązań biznesowych 
 • Ustalenie i monitorowanie na bieżąco standardu usług i standardu obsługi Klienta wewnętrznego
 • Zapewnienie informacji wymaganej do efektywnego i skutecznego zarządzania usługami IT
 • Usprawnianie funkcjonujących procesów, procedur w zakresie świadczonych usług IT i definiowanie standardów
 • Opracowanie i aktualizacja procedur serwisowych dla wszystkich świadczonych usług
 • Współpraca z podwykonawcami w oparciu umowy SLA.
 • Współpraca z dostawcami i nadzór nad realizowanymi przez nich pracami
 • Wprowadzanie najlepszych praktyk w zakresie całego procesu wsparcia oferowanych usług IT (ITIL, COBIT)
 • Współdziałanie z klientami wewnętrznymi w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy
 • Opracowywanie dziennych, tygodniowych i miesięcznych raportów na temat wydajności systemów
 • Opracowywanie niezbędnych raportów oczekiwanych przez klientów wewnętrznych i prezentacja ich klientom
Poszukiwane kompetencje
 • Znajomość relacyjnych baz danych: MS-SQL, Oracle, MySQL (Zarządzanie i optymalizacja)
 • Doświadczenie w pracy z technologiami HA/DR (always on i failover cluster)
 • Znajomość systemów operacyjnych: Windows, Linux
 • Znajomość środowiska: VmWare ESXi
 • Znajomość serwerów aplikacji: IIS, Tomcat
 • Znajomość veeam backup
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub kierunki pokrewne
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu nowych technologii IT
Oferujemy
 • Prace w dynamicznie rozwijającej się firmie 
 • Pracę w modelu hybrydowym
 • Benefity (opieka medyczna, karta multisport) 
Data ostatniej modyfikacji czwartek, 2 lutego 2023