Inżynier Testów Automatycznych

Miejsce pracy Warszawa
Zakres obowiązków
 • udział w tworzeniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych środowiska chmurowego,
 • udział w definiowaniu i tworzeniu Przypadków Użycia,
 • opracowanie od podstaw pełnego środowiska do testów automatycznych,
 • przygotowanie, wykonywanie i utrzymywanie automatycznych testów regresyjnych, funkcjonalnych, wydajnościowych
 • przygotowanie i wykonywanie testów manualnych
Poszukiwane kompetencje
 • wiedza testerska w zakresie testów funkcjonalnych, regresyjnych, jednostkowych, wydajnościowych
 • tworzenie automatycznego środowiska testowego jak i prowadzeniu testów manualnych
 • doświadczenie w testowaniu protokołów komunikacji (API) opartych o webservices (REST, SOAP, WSDL,XML)
 • znajomość przynajmniej jednego z narzędzi do testów automatycznych: SoapUI, Postman, Cucumber, Selenium Web Driver
 • znajomość podstaw programowania w przynajmniej jednym języku programowania: Java, JavaScript, Python, Groovy 
 • znajomość czytania i tworzenia schematów UML
Oferujemy
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
 • możliwość rozwoju w ciekawych projektach
 • kontrakt (działalność gospodarcza)
 • opieka medyczna 
 • konkurencyjne wynagrodzenie
Data ostatniej modyfikacji piątek, 23 sierpnia 2019