MLOps Platform Engineer

Miejsce pracy Warszawa
Rodzaj zatrudnienia kontrakt B2B
Opis oferty

Do naszego zespołu rozwijającego platformę MLOps poszukujemy osoby, która nie boi się wyzwań i jest zainteresowana rozwojem w zakresie nowych technologii wspierających budowę rozwiązań Machine Learning i Artificial Intelligence z silnym wykorzystaniem:

 • skalowanych usług chmurowych GCP (AI/ML & BigData)
 • aplikacji skonteneryzowanych uruchamianych na klastrach Kubernetes
 • złożonej automatyzacji procesów (CI/CD - Jenkins, IaC - Terraform, generowanie kodu, dedykowane operatory Airflow)
 • wykorzystania wiodących rozwiązań open source

Zakres obowiązków
 • analizę i implementację rozwiązań wspierających i automatyzujących pracę data scientistów
 • automatyzację i wsparcie procesów wdrożeniowych
 • research nowych rozwiązań
 • wsparcie techniczne użytkowników platformy
Poszukiwane kompetencje
 • sprawność w analizie kodów źródłowych i samodzielność w analizie błędów
 • dobra znajomość Kubernetes, umiejętność budowania aplikacji skonteneryzowanych (Docker + Helm + k8s)
 • sprawne posługiwanie się językiem Python (analiza kodów źródłowych, tworzenie własnych pakietów)
 • umiejętność rozwiązywania problemów z działaniem procesów w środowisku Linux
 • doświadczenie w pracy z rozwiązaniami CI/CD (preferowany Jenkins)
 • znajomość Git
 • doświadczenie w pracy w środowisku chmurowym (preferowane GCP)
 • chęć nauki nowych technologii i odwaga do podejmowania zadań w nowych dla siebie obszarach
 • znajomość języka angielskiego
 • mile widziane:
  • znajomość tematyki ML / MLOps
  • znajomość Airflow, Kedro lub Seldon Core
  • doświadczenie w implementacji / wdrażaniu rozwiązań Feature Store
  • znajomość Groovy / Doświadczenie w implementacji Jenkins Shared Libraries
  • znajomość Terraform
  • znajomość Istio
  • znajomość GCP w zakresie: usług wymienionych wyżej, metod optymalizacji kosztów, IAM, mechanizmów zabezpieczeń, wykorzystania Cloud Operations
  • komercyjne doświadczenie w pracy ze Sparkiem / PySparkiem
  • doświadczenie w implementacji rozwiązań BigData
Oferujemy
 • pracę z nowoczesnymi technologiami w nowym i dynamicznie rozwijającym się obszarze MLOps
 • współpracę z ekspertami z obszarów: Software & DevOps Engineering, cloud computing, Data Science oraz BigData
 • przyjazną atmosferę w zespole
 • pracę w metodyce zwinnej z dużym naciskiem na otwartość oraz współdzielenie wiedzy
 • długofalową współpracę w oparciu o kontrakt B2B lub umowę o pracę
 • praca w trybie hybrydowym (biuro w centrum Warszawy)
Data ostatniej modyfikacji piątek, 10 lutego 2023